Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 100/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2014 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 161.612,42 zł

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 70.233,42 zł, zgodnie                  z załącznikiem nr 1a

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 270.572,01 zł

       w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 70.233,42 zł, zgodnie z           załącznikiem nr 2a       

2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 108.959,59 zł

 

§ 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         30.308.380,26 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  27.492.935,26 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               2.815.445,00zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      31.593.580,26 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   25.298.250,26 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               6.295.330,00 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości               1.285.200,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.800.200,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              515.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 19.481,42 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2014 z dnia 15.10.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ojelu napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 37.980,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.269.2014 z dnia 17.10.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na :

- kwota 31.490,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawniony do alimentów

- kwota 4.280,00 zł na podwyższenie w roku 2014 kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

- kwota 2.210,00 zł na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 13.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

4. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 45.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 12.772,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.265.2014 z dnia 15.10.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 33.379,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.107.2.2014 z dnia 14.10.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnych zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

7. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 600 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe na drogach gminnych.

8. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy. Zwiększony plan wydatków na promocję gminy, w kwocie 7.000,00 zł, pokryto środkami z rezerwy ogólnej.

9.Przesunięcia w planie wydatków w dziale 751 wynikają z działalności bieżącej. Zmiany związane są z obsługą wyborów w dniu 16 listopada br.

10. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 754 wynikają z bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych - zabezpieczenie środków na zakup usług telefonicznych.

11. Zmiany planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup pojemników na odpady komunalne. Środki w kwocie 3.000,00 zł przesunięto z rezerwy ogólnej.

12. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty oświetlenia ulicznego. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

13. Pozostałe zmiany wprowadzono na wniosek dyrektorów jednostek gminnych. Zmiany wynikają z bieżącej działalności tych jednostek. Przesunięcia w dziale 801 wprowadzono na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej w Ławszowej,  Zespołu Szkół w Osiecznicy oraz Gminnego Przedszkola w Osiecznicy. Przesunięcia w dziale 852 wprowadzono na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Przesunięcia w dziale 926 wprowadzono na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (168.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-11-06 14:19:36
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-11-06 14:21:24
Ostatnia zmiana:2014-11-06 14:21:41
Ilość wyświetleń:482
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij