Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 107/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2014 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1a, z tego:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 43.847,61 zł

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 38.732,00 zł

2. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 4.260,00 zł                                       

       w tym zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 4.260,00 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a, z tego:

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 77.916,00 zł

       w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 43.581,00 zł, zgodnie z     2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 38.328,39 zł

        w tym zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 9.109,00 zł.

§ 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         30.347.967,87 zł, z tego 

            a. dochody bieżące w wysokości                  27.532.522,87 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               2.815.445,00zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      31.633.167,87 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   25.337.837,87 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               6.295.330,00 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości               1.285.200,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.800.200,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              515.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 1.320,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2014 z dnia 06.11.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 437,43 oraz rozdział 80104 o kwotę 941,18 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.325.2014 z dnia 05.11.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększona dotacja znajduje odzwierciedlenie po stronie wydatków w rozdziale 80104 par. 4300.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 35.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.294.2014 z dnia 10.11.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 4.260,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.291.2014 z dnia 10.11.2014 r. - zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 3.737,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.268.2014 z dnia 15.10.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 2.361,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.298.2014 z dnia 13.11.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

7. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 51,00 zł wynika z pism Wojewody Dolnośląskiego: nr PS-ZS.3146.312.2014 z dnia 14.11.2014 r. oraz nr PS-ZS.3146.310.2014 z dnia 14.11.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

8. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750, 754, 851 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

9.Przesunięcia w planie wydatków w dziale 801: zwiększenia w par. 2310 wynikają z konieczności zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica do przedszkoli i punktów przedszkolnych znajdujących się na terenach innych gmin. Zwiększenie planu związane jest z większą liczbą dzieci od początku roku szkolnego 2014/2015. Środki przesunięto z par. 2540 - z powodu mniejszej liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy zaplanowana w budżecie kwota nie zostanie wykorzystana w całości.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności.

10. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierownika jednostki.

Załączniki

załącznik nr 1 (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-11-26 14:35:51
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-11-26 14:36:40
Ostatnia zmiana:2014-11-26 14:37:26
Ilość wyświetleń:451
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij