Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej - ewolucja czy rewolucja?

Informacja dla mieszkańców objętych realizacją Projektu

<>

   

 Gminy  , które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chca pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie  odnawialnych źrodel energii, muszą posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej (tzw. PGN) 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, ktorego celem jest określenie wizji rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczególowych, realizujących określoną wizje gminy.  Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji.

 Do działań ograniczających emisje zalicza sie m.in.:

. modernizację systemów grzewczych (wymiana kotlow, przebudowa sieci c.o.),

. zastosowanie odnawialnych źrodeł energii (OZE) do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej (pompy ciepła, kotly na biomase, kolektory sloneczne, fotoogniwa),

. termomodernizację obiektów budowlanych (ocieplenie ścian, dachów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),

. wprowadzanie urządzeń elektrycznych o wyższej klasie energetycznej w przemyśle, produkcji (pompy, silniki, urządzenia techniczne) oraz w instytucjach publicznych (np. komputery, drukarki, kuchenki elektryczne, chłodziarki itd.),

. poprawę sytuacji w zakresie emisji komunikacyjnych.

Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na obszarach gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Należy w niej ująć budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarke odpadami oraz przemysl i uslugi.

Dzieki stosownym zapisom w PGN ze środkow zewnetrznych bedą mogly skorzystać:

.         Samorządy i inne instytucje publiczne (urzedy, szkoly, przedszkola, domy kultury itd.) na dzialania dotyczące obniżenia tzw. emisji kominowej m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnośląskiego (RPO WD), gdzie przewiduje się maksymalne dotacje na poziomie do 85% kosztow kwalifikowanych. Gmina w swoich planach może ujmować takze dzialania dotyczące budynków mieszkalnych

.         Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spóldzielnie, ktore zainteresowane są OZE (pompy ciepla, kolektory solarne, kotly na biomase) lub wytwarzaniem zielonej energii elektrycznej na własne potrzeby z mozliwością zbycia nadwyżki do sieci elektroenergetycznej (fotoogniwa) - z RPO WD lub Programu Prosument (wdrażac go będzie Wojewodzki Funduszu Ochrony Środowiska oraz wyznaczone banki). Planowane dofinansowania siega 100 % kosztow, w tym do 40% w formie dotacji

.         Przedsiebiorstwa i prowadzacy dzialalność gospodarczą, na dzialania dotyczace poprawy efektywności energetycznej (m.in. z WFOŚiGW i z RPO WD)

Osoby zainteresowane pozyskaniem dodatkowych informacji o Projekcie zachęcamy do kontaktu lub do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,247,przeciwdzialanie-niskiej-emisji.html

 

Szczegółowe informacje dotyczące Planów Gospodarki Niskoemisyjnej znajdują się w aktach prawnych:

1.     Prawo Ochrony |rodowiska z 21 kwietnia 2001 r.,    w którym są informacje o programie ochrony powietrza.

2.     Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., w której zawierają się przepisy prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

3.     Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive), w której Unia nakłada obowiązek dotyczący oszczędnego gospodarowania energią wobec którego jednostki sektora publicznego realizując swoje zadania zobowiązane są do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

4.     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej  budynków, zobowiązuje państwa członkowskie UE aby od końca 2018 r. wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej były budynkami  "o niemal zerowym zużyciu energii"

5.   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, która nakłada cele na 2020 rok dla całej Unii Europejskiej jak i dla Polski.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-02-13 14:19:45
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-02-13 14:24:51
Ostatnia zmiana:2015-07-30 11:44:27
Ilość wyświetleń:1338

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij