Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 12 /2015

Wójta Gminy Osiecznica

   z dnia 6 lutego 2015 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiecznica, położonej w obrębie Ławszowa.

 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia
 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2014r., poz.518z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Osiecznica Nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica
(Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929)

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy, wymienione
 w wykazie stanowiących załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Ławszowa oraz umieszczeniu na stronie internetowej
i Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica na okres 21 dni.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 12/2015

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 6.02. 2015 roku

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Ławszowa

1/ dz. Nr 782 o pow. 1748 m2–cena wywoławcza-23.210,00zł, w tym drzewostan-410,00 zł

2/ dz. Nr 783 o pow. 1861 m2-cena wywoławcza-24.800,00 zł, w tym drzewostan-600,00 zł

3/ dz. Nr 784 o pow. 1990 m2–cena wywoławcza-26.090,00 zł, w tym drzewostan-260,00 zł

 

4/ dz. Nr 785 o pow. 1817 m2–cena wywoławcza–26.030,00 zł, w tym drzewostan-130,00 zł

 

5/ dz. Nr 786 o pow. 1459 m2-cena wywoławcza-22.460,00 zł, w tym drzewostan-630,00 zł

 

6/ dz. Nr 787 o pow. 1452 m2–cena wywoławcza-22.250,00 zł, w tym drzewostan-520,00 zł

 

7/ dz. Nr 788 o pow. 1530 m2-cena wywoławcza-23.210,00 zł, w tym drzewostan-340,00 zł

 

8/ dz. Nr 789 o pow. 1500 m2-cena wywoławcza-20.920,00 zł w tym drzewostan-380,00 zł

 

1.Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
nr JG1B/00014769/9.

2.Nieruchomości wykazane w niniejszym wykazie są niezabudowane położone we wschodniej peryferyjnej części miejscowości Ławszowa, dojazd do działek z drogi gminnej asfaltowej przez wydzielona drogę wewnetrzna dojazdową nr 781. Działki położone w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną,wodną i kanalizacyjną. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy  mieszkaniowej.Na działkach rosną pojedyncze drzewa i krzewy.

3.Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

4..Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

5.Wykazane nieruchomości będą przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu, warunki i termin przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu.

6.Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Ławszowa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-02-16 13:39:40
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-02-16 13:41:15
Ostatnia zmiana:2015-02-16 13:42:06
Ilość wyświetleń:317
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij