Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 56/15

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 11 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/12 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającego zarządzenie nr 59/08 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 sierpnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. nr 330 z późn.zm.[1]), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.[2]), z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. nr 289) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208 poz. 1375)

 

 

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 3 „Ewidencja podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organu podatkowego Gminy Osiecznica” do zarządzenia nr 51/12 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 maja 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Osiecznica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych poczynając od 1 września 2015 r.

 

 

 

 

 Ewidencja podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organu podatkowego Gminy Osiecznica

 

Nr konta

Nazwa konta

Konta bilansowe

130

Rachunek bieżący urzędu

141

Środki pieniężne w drodze

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

226

Długoterminowe należności budżetowe

720

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Konta pozabilansowe

990

Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika

991

Rozrachunku z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników

 

1.      Do  rozliczeń wpłat podatków i opłat przyjmuje się zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 208 poz. 1375).

2.      Konta ksiąg analitycznych prowadzone są wg rodzajów podatków.

3.      Konta szczegółowe ksiąg pomocniczych prowadzone są do kont analitycznych i służą do rozrachunków z podatnikami – z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach, z jednostkami budżetowymi, z bankami oraz innymi podmiotami.

4.      Konta szczegółowe prowadzi się w sposób:

1)      Dla każdego podatnika i inkasenta prowadzi się odrębne konto w każdym podatku

2)      Dla każdej jednostki budżetowej, banku oraz innego podmiotu prowadzi się odrębne konto
w każdym podatku, w związku z którym ta jednostka budżetowa, bank lub inny podmiot stał się dłużnikiem jednostki samorządu terytorialnego.

5.      Dla wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, opłat nieprzypisanych, wpłacanych sporadycznie bądź jednorazowo nie prowadzi się kont szczegółowych.

6.      Ewidencja podatków, opłat i należności niepodatkowych w Urzędzie prowadzona jest elektronicznie, za pomocą programów komputerowych ZSI SIGID Sp. z o.o. oraz ręcznie.

6.1.Programy komputerowe mają zastosowanie do ewidencji:

1)      Podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

2)      Podatku od nieruchomości dla osób prawnych

3)      Podatku rolnego/leśnego/nieruchomości dla osób fizycznych

4)      Podatku rolnego/leśnego dla osób prawnych

5)      Podatku od środków transportowych

6)      Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7)      Opłaty za użytkowanie wieczyste

8)      Dochodów nieprzypisanych – tj. opłaty skarbowej, targowej, produktowej, eksploatacyjnej, za miejsce na cmentarzu, za dokumentacje geodezyjne, sprzedaż mienia, funduszu alimentacyjnego, i innych dochodów nieprzypisanych.

6.2.Techniką ręczną prowadzi się ewidencję dochodów przypisanych, innych niż wymienione w pkt. 6.1. tj. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za dzierżawę gruntów gminnych, opłat za czynsze mieszkaniowe, i innych dochodów przypisanych, z wyjątkiem wymienionych w pkt. 6.1.

 [1] Dz. U. z 2013 r. nr 613, z 2014 r. nr 768, nr 1100, z 2015 r. nr 4

[2] Dz. U. z 2013 r. nr 938, nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911, nr 1146, nr 1626, nr 1877, z 2015 r. nr 532

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-07-01 13:18:41
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-07-01 13:19:39
Ostatnia zmiana:2015-07-01 13:19:56
Ilość wyświetleń:435
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij