Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

  UCHWAŁA Nr XI/47/2015

Rady Gminy Osiecznica

        z dnia 20 lipca 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 ze zm.)[1][1], na wniosek Wójta Gminy Osiecznica, Rada Gminy Osiecznica

 

uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica", realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Podstawą formalną opracowania Planu jest Uchwała Nr XLIV/232/2013 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także           z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.

Treść i zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z załącznika nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/ 9.3/2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych             z terenu gminy, opierającej się na zużyciu energii i paliw na terenie gminy oraz plan działań, w których wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2015-2020 przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Opracowano Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica".

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na zadania związane           z finansowaniem inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych         i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.

 

 

 

 

 

 

 


 [1][1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 645,             z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, z 2014 r. poz. 1072.

Załączniki

Załącznik PGN (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 DODATEK FINASOWANIE dotacje pożyczki (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 DODATEK PRAWO OPIS PRZEPISÓW (767.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 ANKIETY Osiecznica budynki mieszkalne (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 Ankiety Osiecznica obiekty inne (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 Ankiety Osiecznica obiekty publiczne (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-07-28 14:59:58
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-07-28 15:01:45
Ostatnia zmiana:2015-07-28 15:03:38
Ilość wyświetleń:439

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij