Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 71/15

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 lipca  2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2015 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę    121.962,46 zł

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę  75.908,46 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 1a

2. Zmniejszyć bieżace dochody budżetowe o kwotę     2.800,00 zł

        w tym zmniejszyć dochody na realizacje zadań zleconych o kwotę  2.800,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem nr 1a

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym: 

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę   195.922,46 zł

       w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę  75.908,46 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 2a

2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe  o kwotę  76.760,00 zł

     w tym: zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwote 2.800,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach

      1. Dochody budżetowe w wysokości     29 237 777,15 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  27 829 829,15 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              1 407 948,00 zł                    

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      28 817 777,15 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   24 260 277,15 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4 557 500,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości                         420.000,00 zł

      4. Rozchody budżetu w wysokości                          420.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  

Uzasadnienie:

 

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 56,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2015.MJ  z dnia 09lipca 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w III kwartale 2015 r. oraz na koszty obsługi tego zadania poniesione przez gminę, w związku z jego realizacją w wysokości 2% wypłaconych świadczeń w III kwartale 2015 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2.Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę  31.900,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.192.2015.MJ  z dnia 27 lipca 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa a art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

3.Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę  6.700,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.193.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

4.Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85206 o kwotę  7.454,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.166.2015.MJ z z dnia 07 lipca 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.

5.Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 751 rozdział 75110 o kwotę 7.721,00 zł wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 850-1/15 z dnia 21 lipca 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na finansowanie zadań zwiazanych z oraganizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

6.Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 2.800,00 zł wynika z pisma  Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.150.2015.MJ z dnia 24 czerwca 2015 r. - zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

7.Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101,80110 i 80150 o kwotę 68.131,46 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnosląskiego nr KO.ZFK.3146.40.11.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu panstwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w  podręczniki, materiały edukacyjkne lub materiały ćwiczeniowe. Otrzymane z budżetu państwa środki rozdysponowuje się pomiędzy poszczególne szkoły w nastepujący sposób:

-Zespół Szkół w Świetoszowie 31.399,31 zł

-Zespół Szkół w Osiecznicy 23.548,56 zł

-Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 2.905,74 zł

-Szkoła Podstawowa w Ławszowej 3.692,82 zł

-Szkoła Podstawowa w Parowej 5.910,48 zł

-Urząd Gminy w Osiecznicy 1% kosztów obsługi 674,55 zł.

8.Zwiększa sie plan wydatków w dziale 801  rozdział 80101, 80110 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej  oraz remont schodów przy głównym wiejściu Zespołu Szkół w Osiecznicy. Zmiana została wprowadzona na wniosek dyrektora jednostki. Środki przesunieto z rezerwy celowej remonty obiektów gminnych.

9.Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 rozdział 92605 o kwotę 25.000,00 zł  na renowacje płyty boiska sportowego w Parowej. Zmiana została wprowadzona na wniosek dyrektora jednostki. Środki przesunieto z rezerwy celowej remonty obiektów gminnych.

10.Zwiększa sie plan wydatków w dziale 801 rozdzał 80104 o kwotę 7.500,00 zł na zakup mebli gastronowicznych ze stali nierdzewnej do Gminnego Przedszkola w Osiecznicy. Zmiana została wprowadzona na wniosek  dyrektora jednostki. Środki przesunieto z rezerwy celowej na doposażenie jednostek gminnych.

11.Przesunięcie w planie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80146  o kwotę 3.000,00 zł wynika z bieżącej działalności Zespołu Szkół w Osiecznicy- dofinansowanie do studiów i kursów nauczycieli. Zmiany zostały wprowadone na wniosek dyrektora jednostki.

12.Przesunięcie w plane wydatków w dziale 852  rozdział 85219 wynika z bieżącej działalności Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy.

13.Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75095  i w dziale  900 rozdział 90005 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy. Zwiększa sie  plan wydatków   w dziale  900  rozdział  90002 o kwotę 8000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką odpadową.Środki przesunieto z rezerwy ogólnej.

 

 

Załączniki

Załącznik Nr 1 (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (125.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-09-09 13:58:30
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-09-09 13:59:58
Ostatnia zmiana:2015-09-09 14:00:57
Ilość wyświetleń:295
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij