Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 76/15

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 26 sierpnia  2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2015 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę   13.220,00 zł

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 2.361,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 1a

2. Zmniejszyć bieżace dochody budżetowe o kwotę    600,00 zł

        w tym zmniejszyć dochody na realizacje zadań zleconych o kwotę  600,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem nr 1a

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym: 

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę  65.358,00 zł

       w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę  2.361,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 2a

2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe  o kwotę  52.738,00 zł

     w tym: zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwote 600,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach

      1. Dochody budżetowe w wysokości     29 250.397,15 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  27 842.449,15 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              1 407 948,00 zł                    

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      28 830.397,15 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   24 272.897,15 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4 557 500,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości                         420.000,00 zł

      4. Rozchody budżetu w wysokości                          420.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 2.150,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.4.2015.CW z dnia 29 lipca 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 2.361,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.5.2015.CW z dnia 30 lipca 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 8.709,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.5.2015 z dnia 21.08.2015 r.-dotacja przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

4. Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 600,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.200.2015.KSz  z dnia 30 lipca 2015 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3111.91.2015.RZ z dnia 27.07.2015 r. Zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie składek za miesiąc lipiec br.

5. Przesunięcia w planie wydatków wdziele 750 rozdział 75075 o kwotę 2.000,00 zł i dziele 754  pomiędzy rozdziałami  75412  i 75421 o kwotę 1 500,00 zł  wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

6. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 i 80110 wynika  z zapłaty za remont sieci komputerowej w Zespole Szkół w Świętoszowie. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

7. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4010 i 4170 w Szkole Podstawowej w Ławszowej i Szkole Podstawowej w Tomisławiu o kwotę 2000,00 zł

pokrycie wydatków z tytułu zatrudnienia  na umowę-zlecenie zastępstwa za głównego księgowego przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Przesunięcia dokonano na wniosek dyrektorów jednostek Ławszowa i Tomisław.

8.Przesunięcia w planie wydatków w dziale 921 rozdzał 92109  kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławostołów plenerowych na imprezy gminne oraz w  dziale 926 rozdział 92605 kwoty 10.000,00 zł na zakup materiałów budowlanych do utrzymania placów zabaw, oraz stroje sportowe dla drużyny Trampkarzy. Zmiany zostały wprowadzone na wnioskek dyrektora jednostki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

9. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 rozdział 85202 kwoty 14.867,00 zł z przeznaczenim na opłatę za pobyt w domach  pomocy społecznej, w rozdziale 85206 i rozdziale 85219 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierownika jednostki.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-09-09 14:10:08
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-09-09 14:11:00
Ostatnia zmiana:2015-09-09 14:12:15
Ilość wyświetleń:401
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij