Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 Zarządzenie Nr 84 /201

   Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 23 wrzesnia 2015 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1, art.35 ust.1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015r., poz. 782
z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Osiecznica nr XII/50/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz EneriiPro S.A oraz Uchwały Rady Gminy Osiecznica Nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica (Dz.Urz. z 09.04. 2003, Nr 37, poz. 929)  

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiące własność gminy Osiecznica  opisane w załączniku nr 1 do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlegaja wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwie Osiecznica-Kliczków oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                            Waldemar Nalazek

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 84 /2015

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 23.09. 2015 roku

 

WYKAZ

o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Nieruchomości gruntowe w granicach działek ewidencyjnych nr:

 

1/   238/107 o pow. 0,0028 ha

2/   238/130 o pow. 0,0022 ha.

 

 Nieruchomości stanowią własność gminy Osiecznica położone
  w obrębie Osiecznica. Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta nr JG1B/00014808/5.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica działki nr 238/107 i nr 238/130 położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

z możliwością budowy stacji transformatorowych.

 

Nieruchomości położone są w północnej części miejscowości Osiecznica, przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną
i wodną. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.

 

Cena nieruchomości została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015r.,poz.782 z późn. zm.) i wynosi:
-działki nr 238/107- 2.308,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 530,84 zł razem cena wynosi
2.838,84 zł/ słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem  złoty 84/100,

-działki nr 238/130 – 1.947,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 447,81 zł razem cena wynosi 2.394,81zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100).

 

Nieruchomości sprzedawane są w trybie bezprzetargowym na rzecz EnergiaPro S.A na cele statutowe-budowa stacji transformatorowej kontenerowej związanej z modernizacją linii napowietrznej w miejscowości Osiecznica. 

Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych. Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Osiecznica- Kliczków oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-09-25 12:40:19
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-09-25 12:41:40
Ostatnia zmiana:2015-09-25 12:41:50
Ilość wyświetleń:293

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij