Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr  86 /15

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 30 września  2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2015 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę  26.199,00 zł

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 26.199, ,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 1a

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym: 

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę  131.312,29 zł

       w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę  58.150,29 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 2a

2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe  o kwotę  105.113,29 zł

     w tym: zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę   31.951,29 zł

§ 3. Budżet po zmianach

      1. Dochody budżetowe w wysokości     28 935.586,15 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  27 877.668,15 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              1 057.918,00 zł                    

      2. Wydatki budżetowe w wysokości       28 515.586,15 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   24 316.436,15 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4 199.150,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości                         420.000,00 zł

      4. Rozchody budżetu w wysokości                          420.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

  

 

Uzasadnienie:

 

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 11.412,00 zł. Kwota 1.600,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.233.2015.MJ z dnia 02 września  2015 r. a  kwota 9.812,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 29 września 2015 r.  - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę

27,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2015.KSz z dnia

 18 września  2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy

 w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r.poz.1059, z póź.zm.).

3. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 751 rozdział 75108 o kwotę 9.603,00 zł wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze

Nr DJG 580-1/15 z dnia 15 września 2015 r.-dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

4. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 5.157,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.2015.AD z dnia 17 września 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na prowadzenie spraw

 z zakresu spraw obywatelskich.

5. Przesunięcia w planie wydatków bieżących w dziale 854 dotyczą rozdysponowania środków przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

Kwoty przekazane dla jednostek oświatowych:

     - Zespół Szkół w Osiecznicy - 900,00 zł

     - Zespół Szkół w Świętoszowie - 912,10 zł

     - Szkoła Podstawowa w Parowej - 1.295,71 zł

     - Szkoła Podstawowa w Tomisławiu - 1.452,00 zł

6. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 751 wynikają z bieżącej działalności .Zmiany związane  z obsługą referendum  w dniu 06 września 2015 r.

7.Zwiększenie  planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 28.150,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku urzędu. Środki przesunięto z rezerwy na remonty obiektów gminnych.

8. Pozostałe zmiany wprowadzono na wniosek dyrektorów jednostek gminnych. Zmiany wynikają z bieżącej działalności tych jednostek. Przesunięcia w dziale 801 wprowadzono na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej w Ławszowej, Zespołu Szkół w Świętoszowie, Zespołu Szkół w Osiecznicy oraz Gminnego Przedszkola w Osiecznicy. Przesunięcia w dziale 852 wprowadzono na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. przesunięcia w dziale 921 i dziale 926 wprowadzono na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (143.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-10-16 13:02:49
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-10-16 13:03:53
Ostatnia zmiana:2015-10-16 13:05:06
Ilość wyświetleń:382
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij