Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie  Nr 101/2015

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 19 listopada 2015 roku .

 

 

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 i ustalenia  wysokości  czynszu dzierżawnego. 

 

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy   Osiecznica Nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 w sprawie zasad gospodarowania     nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

                                                
Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy na okres do lat 3, nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Osiecznica, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

         

§  2. Ustala się   czynsz dzierżawny w wysokości 1.110,00 zł ( netto) miesięcznie.                                              

            

     § 3. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Świętoszów i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica,  Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni.

   

    § 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. gospodarki nieruchomościami.           

               

    § 5.  Zarządzenie  obowiązuje z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

  

                                                                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                             Wójta Gminy Osiecznica Nr 101 /2015                     

                                                                                                  z dnia 19 listopada 2015 r.

 

WYKAZ

o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy na okres do lat 3

 

1.Działka nr 600 o pow. 11,1077 ha, stanowiąca własność gminy Osiecznica położona
w obrębie nr 0010 Świętoszów, dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta nr JG1B/00015904/5.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica  działka nr 600, przeznaczona jest na cele „tereny składowiska i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych” .

 

3. Sposób zagospodarowania: prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

3.Nieruchomość zabudowana obiektami i infrastrukturą gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dojazd drogą utwardzoną.W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny leśne. Sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako „Bi”.           

 

4. Nieruchomość wydzierżawiana jest w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3. 

 

5. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi 1.110,00 zł netto miesięcznie.

 

6. Czynsz płatny  po wystawieniu faktury VAT w terminach szczegółowo określonych w umowie dzierżawy.

 

7. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. 

 

8. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Świętoszów oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osiecznica i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-12-03 09:58:45
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-12-03 10:00:52
Ostatnia zmiana:2015-12-03 10:00:53
Ilość wyświetleń:252
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij