Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 54/2015

Wójta Gminy Osiecznica

 z dnia 27 maja 2015r.

 

zmieniające Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 , poz. 1202 ze zm.) Wójt Gminy Osiecznica

zarządza co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 6/2011 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy dokonuje się zmiany w ten sposób , że :

1)      w § 8 dodaje się ustęp nr 4 o treści: „ 4. Służba przygotowawcza może być realizowana poprzez udział urzędnika w szkoleniu e-lerningowym organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji”,

2)      § 9 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Po zakończeniu służby  urzędnik obowiązany jest przystąpić do egzaminu.

2. Nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu służby przygotowawczej urzędnikowi odbywającemu służbę wyznacza się termin egzaminu.

3.Termin egzaminu w uzasadnionych przypadkach może być ustalony w innym czasie niż, ten o którym mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem, że termin egzaminu nie może być ustalony po dacie rozwiązania umowy o pracę.

4. O terminie egzaminu urzędnik odbywający służbę informowany jest na piśmie.

5. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu w terminie wyznaczonym z powodu choroby lub z innych usprawiedliwionych przyczyn, sekretarz wyznacza nowy termin egzaminu.

6. Nieuzasadniona odmowa przystąpienia do egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu         z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności jest równoznaczne z jego niezaliczeniem.”

3)  skreśla się  § 10,  

4)  § 11 otrzymuje brzmienie:

„§11. 1.  Egzamin kończący służbę przygotowawczą jest  pisemny i ma formę testu.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź egzaminowany otrzymuje 1 punkt.

3. Warunkiem zaliczenia  egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w danym teście.

4. Egzamin kończący służbę przygotowawczą przeprowadza sekretarz gminy.

5. Po ogłoszeniu wyników egzaminu urzędnik  obywający służbę ma prawo zapoznania się ze swoimi odpowiedziami”,

5) skreśla się § 12,

6) w § 13 ust.  1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z przeprowadzone egzaminu sekretarz gminy sporządza protokół”,

7) § 10 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do urzędników odbywających służbę przygotowawczą, zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych nie ma zastosowania §8 ust. 1”,

8) w § 16 skreśla się ustęp 3,

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„ § 17. Dla urzędników zwolnionych ze służby przygotowawczej decyzją Wójta podjętą na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych organizuje się egzaminy zgodnie z zasadami określonymi w §9 ust. 4-5 oraz §11 i  §13-15 regulaminu.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Osiecznica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-12-09 10:44:59
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-12-09 10:45:50
Ostatnia zmiana:2015-12-09 10:46:31
Ilość wyświetleń:305
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij