Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 103/15

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 27 listopada  2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2015 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę   91.688,00 zł

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 91.688,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 1a

2. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę  9.583,00 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym: 

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę  513.651,17 zł

       w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę  92.877,23 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 2a

2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe  o kwotę 431.546,17 zł

     w tym: zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 1.189,23 zł

§ 3. Budżet po zmianach

      1. Dochody budżetowe w wysokości     29 550.220,61 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  28.487.272,61 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              1 .062.948,00 zł                    

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      29.130.220,61 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   24.755.570,61 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4 374.650,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości                         420.000,00 zł

      4. Rozchody budżetu w wysokości                          420.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 90.000,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 1.088,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2015.CW z dnia 12 listopada 2015 r., pisma  Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.328.2015.MJ z dnia 25 listopada, oraz  pisma Nr FB-BP.3110.12.2015.Ksz z dnia 21 października 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

3. Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 3.000,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.310.2015.MJ z dnia 25 listopada 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

4. Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 5.200,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.311.2015.MJ z dnia 25 listopada  2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

5. Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 183,00 zł  wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2015.MJ z dnia 24 listopada  2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego.

6. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 600,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.73.5.2015. z dnia 20 listopada 2015 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książka naszych marzeń". Zmniejszenia dotyczą  jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej    -   300,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu   -   300,00 zł.

7. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiany wprowadzono na wniosek kierownika jednostki.

8. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 921 i dziale 926 wynikają z bieżącej działalności

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Zmiany wprowadzono na wniosek dyrektora jednostki.

9. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 801  oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 237.193,00 zł wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych.  Zwiększone zapotrzebowanie na środki w par. 4010 wynikają m.in. z konieczności wypłat nagród jubileuszowych, urlopu zdrowotnego, awansów zawodowych oraz zastępstw doraźnych. Kwotę 237.193,00 zł przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie. Zmiany wprowadzono na wniosek dyrektorów jednostek. Zwiększenie w planie wydatków w parag.2310 o kwotę 10.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dotacje dla gmin, na których terenie do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Osiecznica.

Zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów w Zespole Szkół w Świętoszowie. Środki przesunięto z rezerwy na doposażenie jednostek gminnych.

10. Przesunięcia w planie wydatków w dziele 600  wynikają ze zwiększeniem wydatków na zakup usług remontowych  przy drogach gminnych oraz usług pozostałych przy drogach gminnych.

11. Zwiększenie planu wydatków bieżących  w dziale 710 rozdział 71015  o kwotę 3.000,00 zł  z przeznaczeniem na zakup komputera dla Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

12. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750, 751   wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

13. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 754 rozdział 75412 w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach oraz pokrycie składki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

 

 

 

Załączniki

zal 1 do zarzadzenia nr 103 (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 1a do zarzadzenia nr 103 (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 2 do zarzadzenia 103 (213.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 2a do zarzadzenia 103 (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-12-09 10:48:28
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-12-09 10:49:34
Ostatnia zmiana:2015-12-09 10:50:50
Ilość wyświetleń:361
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij