Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– podinspektor ds. księgowości podatkowej

 

 

I.               NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43

II.             NAZWA STANOWISKA PRACY: podinspektor ds. księgowości podatkowej

III.           WYMAGANIA:

1.      Niezbędne:

1)      Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. nr 902) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

-        jest obywatelem polskim,

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

-        nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        cieszy się nieposzlakowaną opinią,

2)      Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne

3)      Biegła obsługa komputera, umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet Ms Office)

4)      Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku:

a)      Ustawa Ordynacja Podatkowa

b)      Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

c)      Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

d)      Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

e)      Ustawa o finansach publicznych

f)       Kodeks postępowania administracyjnego

g)      Ustawa o ochronie danych osobowych,

h)      Ustawa o dostępie do informacji publicznych,

i)        Ustawa o opłacie skarbowej

2.      Dodatkowe:

1)      Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

2)      Prawo jazdy kat. B

3)      Znajomość oprogramowania firmy ZSI SIGID

4)      Wysoka kultura osobista

5)      Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność i staranność

6)      Samodzielność w działaniu, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność

IV.          ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1)   Prowadzenie ewidencji księgowej podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

2)   Windykacja należności z tytułu podatków lokalnych – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych i stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa

3)   Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych

4)   Prowadzenie postępowań w/s określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków lokalnych, przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat

5)   Przygotowywanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty

6)   Dokonywanie kwartalnych przypisów odsetek od zaległości

7)   Dokonywanie odpisów aktualizacyjnych zaległości w okresach bilansowych

8)   Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w/s dotyczących ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, w zakresie podatków lokalnych oraz podatku od spadków i darowizn

9)   Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sporządzanie list płac za inkaso podatków

10)  Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – kwitariuszy przychodowych K103

11)  Kontrola kont księgowych oraz uzgadnianie sald

12)  Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

13)  Naliczanie i odprowadzanie wpłat na rzecz Izby Rolniczej

14)  Przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw.

V.            PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA

Pracownik podlegać będzie bezpośrednio Skarbnikowi Gminy Osiecznica.

VI.          INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

1)   Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo

2)   Praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia, w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, w godzinach od 7.30 do 15.30

3)   Praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie

4)   Codzienny kontakt z petentami

VII.        INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VIII.      WYMAGANE DOKUMENTY

1)      List motywacyjny

2)      Kwestionariusz C.V. (do pobrania na stronie interesowej Urzędu lub w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pokoju nr 1)

3)      Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie

4)      Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy

5)      Kserokopie innych wymaganych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

6)      Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

7)      Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8)      Własnoręcznie podpisane oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 922) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. nr 902)

IX.           TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 22 sierpnia 2016 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu)

X.        MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy - pokój nr 18, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica lub pocztą elektroniczną na adres:  info@osiecznica.pl (w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego).

 

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.osiecznica.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

Załączniki

kwestionariusz_osobowy (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (12kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Damian
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian
Data wprowadzenia:2016-08-12 14:03:17
Opublikował:Damian
Data publikacji:2016-08-12 14:06:05
Ostatnia zmiana:2016-08-12 14:06:24
Ilość wyświetleń:1724
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij