Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Danuta Miazga – Zastępca Skarbnika Gminy

I piętro – pokój 21

tel. (0 75) 731 21 07, 731 21 11, wew.16,  fax (0 75) 731 21 48

e-mail: danuta.miazga@osiecznica.pl

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

IMIĘ I NAZWISKO

DANUTA MIAZGA

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2013 R.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.        Dekretowanie dokumentów księgowych budżetu oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont.

2.        Ewidencja syntetyczna dochodów i wydatków budżetu oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy. Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

3.        Prowadzenie ewidencji zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

4.        Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych Urzędu Gminy oraz zbiorczych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Finansów, za pomocą systemu Bestia.

5.        Bieżąca weryfikacja sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych, składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Osiecznica.

6.        Bieżąca analiza zrealizowanych wydatków, w stosunku do wielkości planowanych, przygotowywanie zmian w budżecie.

7.        Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych.

8.        Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

1.      Podczas nieobecności pracownika ds. księgowości budżetowej zastępstwo pełni pracownik ds. księgowości i inwestycji.

2.      Pracownik ds. księgowości budżetowej pełni zastępstwo za:

-        pracownika ds. księgowości i inwestycji w zakresie

·         prowadzenia zapisem ręcznym księgowości analitycznej inwestycji, w tym w szczególności bieżące księgowanie w sposób umożliwiający dokładne określenie kosztów realizacji inwestycji i źródeł finansowania.

·         rozliczania wykonawców, zgodnie z warunkami określonymi w umowach dot. realizacji zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie przelewów za wykonane zadania inwestycyjne.

·         rozliczanie zrealizowanych zadań inwestycyjnych, sporządzanie końcowych materiałów rozliczeniowych.

·         prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem inwestycji w formie dotacji – bieżące monitorowanie wymogów umowy dotacyjnej, sporządzanie wniosków o wypłatę środków oraz dokumentów rozliczeniowych z otrzymanej dotacji.

·         kontrola terminowości wykonywania zawartych umów, naliczanie kar z tytułu umów, kwartalne naliczanie odsetek z tytułu kar umownych.

·         prowadzenia ewidencji księgowej wydatków budżetowych przy użyciu programu „Księgowość budżetowa” ZSI SIGID

·         prowadzenia ewidencji do konta wydatków niewygasających, bieżące monitorowanie stanu wykonania oraz sporządzanie sprawozdań z wykorzystania wydatków niewygasających.

·         prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „środki niewygasające”

·         terminowe sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.

-        Skarbnika Gminy – w całym zakresie spraw.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Zakres czynności przyjmuję do wiadomości i przestrzegania.

 

 

 

2013.08.30

(podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-15 15:57:24
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-15 15:59:23
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:53:24
Ilość wyświetleń:6629

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij