Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. księgowości i inwestycji

 

Magdalena Kabata –stanowisko ds. księgowości

I piętro – pokój nr 19

tel. (0 75) 731 21 07, 731 21 11, wew. 15,  fax. (0 75) 731 21 48

e-mail: magdalena.kabata@osiecznica.pl

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI I INWESTYCJI

IMIĘ I NAZWISKO

Magdalena Kabata

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2013 R.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.        Prowadzenie zapisem ręcznym księgowości analitycznej inwestycji, w tym w szczególności bieżące księgowanie w sposób umożliwiający dokładne określenie kosztów realizacji inwestycji i źródeł finansowania.

2.        Rozliczanie wykonawców, zgodnie z warunkami określonymi w umowach dot. realizacji zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie przelewów za wykonane zadania inwestycyjne.

3.        Rozliczanie zrealizowanych zadań inwestycyjnych, sporządzanie końcowych materiałów rozliczeniowych.

4.        Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem inwestycji w formie dotacji – bieżące monitorowanie wymogów umowy dotacyjnej, sporządzanie wniosków o wypłatę środków oraz dokumentów rozliczeniowych z otrzymanej dotacji.

5.        Prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „depozyty”.

6.        Prowadzenie ewidencji analitycznej sum depozytowych, w tym w szczególności:

a.       księgowanie wpłat z tytułu wniesionego wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz innych depozytów

b.      terminowe zwroty wadium oraz wniesionych zabezpieczeń.

7.        Prowadzenie ewidencji zabezpieczeń wniesionych w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz terminowe zwroty wniesionych zabezpieczeń.

8.        Kontrola terminowości wykonywania zawartych umów, naliczanie kar z tytułu umów, kwartalne naliczanie odsetek z tytułu kar umownych.

9.        Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych przy użyciu programu „Księgowość budżetowa” ZSI SIGID

10.    Prowadzenie ewidencji do konta wydatków niewygasających, bieżące monitorowanie stanu wykonania oraz sporządzanie sprawozdań z wykorzystania wydatków niewygasających.

11.    Prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „środki niewygasające”.

12.    Terminowe sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.

13.    Prowadzenie techniką ręczną ewidencji księgowej dochodów przypisanych gminy, w tym m.in.:

a.    dzierżawa mienia gminnego

b.    użytkowanie wieczyste

c.    sprzedaż mienia gminnego

d.    renta planistyczna

e.    z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

f.     zajęcie pasa drogowego

g.    innych dochodów przypisanych.

14.    Prowadzenie ewidencji księgowej oraz sporządzenie rocznych informacji podatkowych do udzielonej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

15.    Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu budżetu, sprawozdań z wykonania budżetu oraz uchwał w sprawie wydatków niewygasających.

16.    Sporządzanie innych informacji z zakresu prowadzonych spraw dla potrzeb Wójta Gminy i Rady Gminy.

17.    Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

1.      Podczas nieobecności pracownika ds. księgowości i inwestycji zastępstwo pełnią:

-        pracownik ds. płac – w zakresie prowadzenia ewidencji wniesionych depozytów, w tym w szczególności księgowanie wpłat wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, terminowe zwroty wadium i zabezpieczeń, również zabezpieczeń wniesionych w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych

-        pracownik ds. księgowości i ewidencji VAT – w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej dochodów przypisanych gminy oraz udzielonej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

-        pracownik ds. księgowości budżetowej – w zakresie pozostałych spraw.

2.      Pracownik ds. księgowości i inwestycji pełni zastępstwo za:

-        pracownika ds. płac– w zakresie prowadzenia spraw z zakresu opłat za przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne.

-        pracownika ds. księgowości budżetowej – w całym zakresie

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Zakres czynności przyjmuję do wiadomości i przestrzegania.

 

 

 

 

2013.08.30

(podpis pracodawcy)

 

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 12:44:00
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 12:47:25
Ostatnia zmiana:2018-01-29 10:07:26
Ilość wyświetleń:3628

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij