Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Weronika JurasikInspektor ds. wymiaru podatków

Parter – pokój nr 2

tel. (0 75) 731 21 07, 731 21 11, wew 11,  fax. (0 75) 731 21 48

e-mail: weronika.jurasik@osiecznica.pl

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKÓW

IMIĘ I NAZWISKO

WERONIKA JURASIK

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2013 R.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem

interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak niżej:

a.       podatku od nieruchomości – przy użyciu programów „Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych” oraz „Podatek od nieruchomości dla osób prawnych” ZSI SIGID

b.      podatku rolnego i leśnego – przy użyciu programów „Podatek rolny/leśny/nieruchomości dla osób fizycznych” oraz „Podatek rolny/leśny dla osób prawnych” ZSI SIGID

c.       podatku od środków transportowych – przy użyciu programu „Podatek od środków transportowych” ZSI SIGID

       w tym w szczególności:

-        przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych 

-        wzywanie do złożenia informacji podatkowych od osób fizycznych oraz deklaracji podatkowych od osób prawnych

-        prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wezwania do korekty deklaracji i informacji podatkowych

-        wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych

2.      Kontrola poprawności składanych informacji i deklaracji podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego

3.      Załatwianie środków odwoławczych od decyzji wymiarowych należnych zobowiązań podatkowych

4.      Dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego

5.      Weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

6.      Aktualizowanie bazy danych podatników.

7.      Przeprowadzanie kontroli podatkowych.

8.      Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych

9.      Gromadzenie dokumentów niezbędnych do stosowania z urzędu ulg w spłacie podatków, sporządzanie wniosków w sprawach ulg, prowadzenie postępowania podatkowego oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.

10.  Prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych, w tym w szczególności:

a.       weryfikacja wniosków składanych przez podatników

b.      prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji ws. pomocy de minimis i pomocy publicznej

c.       wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy publicznej

d.      sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej, w tym miesięczna w systemie SHRIMP

11.  Udzielanie pisemnych informacji na wniosek KRUS i innych podmiotów.

12.  Ścisła współpraca z Inspektorem ds. płac w zakresie przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w szczególności:

a.    potwierdzanie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego,

b.    ustalanie powierzchni gruntów, na które nie przysługuje zwrot podatku

c.    Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

13.  Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu budżetu, sprawozdań z wykonania budżetu oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.

14.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

1.        Podczas nieobecności pracownika na stanowisku ds. wymiaru podatków zastępstwo pełni pracownik na stanowisku ds. księgowości podatkowej.

2.        Pracownik na stanowisku ds. wymiaru podatków pełni zastępstwo za:

-        pracownika ds. księgowości podatkowej – w całym zakresie spraw

-        pracownika ds. płac – w zakresie prowadzania spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Zakres czynności przyjmuję do wiadomości i przestrzegania.

 

 

 

 

2013.08.30                                            

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 12:47:49
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 12:49:13
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:56:23
Ilość wyświetleń:6228

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij