Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

mgr Aleksandra Palińska – Podinspektor ds. poboru podatków i opłat

Parter – pokój nr 2

tel. (0 75) 731 21 07,  wew. 12,  fax. (0 75) 731 21 48

e-mail: aleksandra.palinska@osiecznica.pl

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

IMIĘ I NAZWISKO

ALEKSANDRA PALIŃSKA

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.09.2016 R.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA SAMORZADOWEGO

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu p publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.        Prowadzenie ewidencji księgowej podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym:

a.       Podatek od nieruchomości – przy użyciu programów „Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych” oraz „Podatek od nieruchomości dla osób prawnych” ZSI SIGID

b.      Podatek rolny i leśny – przy użyciu programów „Podatek rolny/leśny/nieruchomości dla osób fizycznych” oraz „Podatek rolny/leśny dla osób prawnych” ZSI SIGID.

c.       Podatek od środków transportowych – przy użyciu programu „Podatek od środków transportowych” ZSI SIGID.

Miesięczne uzgodnienie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej wpływów z tytułu podatków lokalnych.

2.      Windykacja należności z tytułu podatków lokalnych – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych i stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa.

3.      Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych.

4.      Prowadzenie postępowań w/s określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków lokalnych, przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat.

5.      Przygotowywanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty.

6.      Dokonywanie kwartalnych przypisów odsetek od zaległości.

7.      Dokonywanie odpisów aktualizacyjnych zaległości w okresach bilansowych.

8.      Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w/s dotyczących ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, w zakresie podatków lokalnych oraz podatku od spadków i darowizn.

9.      Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.  Sporządzanie list płac za inkaso podatków.

11.  Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – kwitariuszy przychodowych K103.

12.  Kontrola kont księgowych oraz uzgadnianie sald.

13.  Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

14.  Naliczanie i odprowadzanie wpłat na rzecz Izby Rolniczej.

15.  Przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw.

16.  Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu.

17.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

1.      Podczas nieobecności pracownika ds. księgowości podatkowej zastępstwo pełni pracownik ds. wymiaru podatków.

2.      Pracownik ds. księgowości podatkowej pełni zastępstwo za:

-        pracownika ds. wymiaru podatków – w całym zakresie

-        pracownika ds. księgowości i ewidencji VAT – w zakresie prowadzenia spraw z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Zakres czynności przyjmuję do wiadomości i przestrzegania.

 

 

 

 

2016.08.30

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 12:51:25
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 12:53:28
Ostatnia zmiana:2016-09-02 10:59:17
Ilość wyświetleń:4459

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij