Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

<>

Stanowisko ds. zamówień publicznych  

Zastępstwo:

tel. 075 73 12 107 wewn. 31 pok. nr 4

justyna.jura@osiecznica.pl

 


mgr Agnieszka Rutkowska

tel. 075 73 12 107 wewn. 31 pok. nr 4

agnieszka.rutkowska@osiecznica.pl

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

IMIĘ I NAZWISKO

mgr AGNIESZKA RUTKOWSKA

OBOWIĄZUJE OD DNIA …………… r.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.    Prowadzenie procedury zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień

      Publicznych, a w szczególności:

a)      prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,

b)      prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,

c)      prowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych na wykonanie usług, dostaw i robót budowlanych,

d)      opracowywanie projektów ogłoszeń, specyfikacji, umów oraz innych dokumentów związanych z procedura przetargową,

e)      uczestniczenie w komisji przetargowej i dokumentowanie jej prac,

f)       sporządzanie protokołów z wyników przetargu i przedkładanie Wójtowi do zatwierdzenia,

g)      zawiadamianie uczestników przetargu i ogłaszanie o wynikach przetargu, zwalnianie wadium,

h)      przekazywanie umowy wraz z załącznikami o wykonanie usług, dostawy, towarów i robót budowlanych skarbnikowi gminy,

2.    Prowadzenie rejestru zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, sporządzanie umów, zamówień, zleceń nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych,

3.    Gromadzenie dokumentacji przetargowej i przekazywanie do archiwum.

4.    Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym, w tym współpraca z firmą konserwacyjną w zakresie utrzymania w stałej sprawności oświetlenia ulicznego w gminie: w tym zgłaszanie awarii w zakresie uszkodzeń, nadzorowanie stawek opłat eksploatacyjnych, potwierdzanie faktur.

5.    Prowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia na ochronę obiektu Urzędu Gminy zawieranie umów i potwierdzanie faktur, nadzorowanie funkcjonowania systemów alarmowych i kamer.

6.    Potwierdzanie faktur na odbiór odpadów i ścieków oraz dostawę wody do budynku Urzędu Gminy w oparciu o zawarte umowy.

7.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, przedmiotów małocennych i wartości niematerialnych i prawnych.

8.    Sporządzanie sprawozdań z zakresu środków trwałych informacji o stanie mienia komunalnego.

9.    Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów profilaktycznych w tym ogłaszanie           i realizacja  konkursów, opracowywanie programów, sporządzanie sprawozdań.

10.  Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

11.  Opracowywanie projektów aktów prawnych i ich realizacja zgodnie z powierzonym zakresem czynności.

12.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy.

 

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica   z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

……………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 13:34:08
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 13:39:32
Ostatnia zmiana:2017-10-03 10:08:26
Ilość wyświetleń:5068

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij