Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Sekretarka

mgr Marta Olszowa 

tel. 7312107,7312111,7312265 w.50
fax 7312148
e-mail:
info@osiecznica.pl
pok.nr 18


ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

SEKRETARKA

IMIĘ I NAZWISKO

mgr Marta Olszowa

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem                   

   interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów

   znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.    Prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej urzędu gminy:

a)      przyjmowanie  i kolportacja  wpływającej korespondencji,

b)      rejestrowanie  i oznaczanie datownikiem wpływające pisma i podania, a następnie przekazywanie  pracownikom za pokwitowaniem,

c)      prowadzenie  rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

d)      prowadzenie rejestru upoważnień osób, podmiotów do działań w imieniu wójta jako organu gminy,

e)      prowadzenie ewidencji aktów prawnych (zarządzeń Wójta Gminy),

f)       prowadzenie rejestru delegacji służbowych, rejestru ofert przetargowych oraz rejestru         przesyłek wychodzących i przychodzących,

g)      prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,

h)      obsługa urządzeń telekomunikacyjnych,

i)        prowadzenie gospodarki materiałów biurowych, organizowanie zakupu oraz  ich wydawania.

j)        przygotowywanie umów na korzystanie z usług pocztowych  i  telekomunikacyjnych,

k)      prowadzenie spraw związanych z  opłatą za używanie radioodbiorników i innych urządzeń audiowizualnych,

l)        prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego,

m)    wywieszanie na tablicy ogłoszeń urzędowych pism oraz  potwierdzanie czasookresu ich     wywieszenia.

2.    Organizowanie przyjęcia przez Wójta interesantów zgłaszających się w ramach skarg i wniosków oraz innych spraw.

3.    Prowadzenie archiwum zakładowego, sporządzanie w tym zakresie przewidzianą przepisami   dokumentację archiwalną.

4.    Prowadzenie rejestru zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej w      złotych równowartości 30.000 euro.

5.    Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień wynikających z realizowanych zadań.

6.    Obsługa samochodu służbowego DBL 77VP w tym m. in. dbanie o stan techniczny   

pojazdu, prowadzenie ewidencji rozliczenia zużycia paliwa.

7.    Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji          publicznej w zakresie realizowanych zadań.

8.    Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności.

9.    Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza lub Wójta Gminy

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego       i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-16 14:00:52
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-16 14:04:44
Ostatnia zmiana:2016-09-28 08:02:38
Ilość wyświetleń:7255

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij