Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. inwestycji komunalnych  

mgr inż Damian Ilczuk
 tel. 731 07, 731 21 11, pokój nr 3
wewnętrzny 30

damian.ilczuk@osiecznica.pl


ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

 DS. INWESTYCJI KOMUNALNYCH

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Damian Ilczuk

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.    Realizowanie inwestycji komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym i ustawy prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska w oparciu o budżet gminy i  wieloletnią prognozę finansową.

2.    Uczestniczenie w procesie przygotowywania inwestycji:

a)      analiza ekonomiczna projektowania inwestycji,

b)      uzgadnianie lokalizacji inwestycji,

c)      uczestniczenie w komisji przetargowej,

d)      dokonywanie odbioru dokumentacji,

e)      uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji z odpowiednimi organami oraz pozwolenia na budowę.

3.    Nadzorowanie i realizowanie inwestycji komunalnych:

a)      współudział w opracowywaniu SIWZ i uczestniczenie w komisjach przetargowych,

b)      nadzorowanie wykonawstwa i jakości  robót,

c)      uczestniczenie w naradach koordynacyjnych z wykonawcą,

d)      udział w odbiorze technicznym,

e)      potwierdzanie wykonania robót,

f)       analizowanie zużycia materiałów i rozliczanie inwestycji, sporządzanie druków OT,

g)      prowadzenie nadzoru w zakresie stosowania jednolitych normatywów                                w planowaniu techniczno-ekonomicznym, kalkulacji kosztów i cen,

h)      zgłaszanie do użytkowania inwestycji nowo wybudowanych oraz ich końcowe rozliczanie,

i)        nadzorowanie i koordynowanie pracy inspektorów nadzoru.

4.    Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie planowania i zabezpieczenia środków finansowych na wykonywanie inwestycji komunalnych, sporządzanie stosownych wniosków o ich dofinansowanie.

5.    Wydawanie warunków i uzgodnień dot. przyłączy kanalizacyjnych.

6.      Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

7.    Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności.

8.    Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy zgodnie                                     z powierzonym zakresem czynności.

9.    Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica        z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego        i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-06 13:42:03
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-06 13:45:09
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:59:21
Ilość wyświetleń:4912

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij