Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. drogownictwa i środków unijnych
 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

 DS. DROGOWNICTWA I ŚRODKÓW UNIJNYCH

IMIĘ I NAZWISKO

mgr Renata Durda-Tyszkiewicz

OBOWIĄZUJE OD DNIA  23 CZERWCA 2014 R.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Aplikowanie o środki zewnętrzne, w tym:

a)      bieżące monitorowanie możliwości ubiegania się gminy o środki pomocowe (unijne lub inne),

b)      przygotowywanie  analizy i propozycji aplikowania o środki zewnętrzne z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy,

c)      sporządzanie formalnych wniosków o środki pomocowe wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami.

2.        Sporządzanie umów o dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w tym ustalanie podmiotów zobowiązanych do zwrotu kosztów.

3.        Współpraca z lokalnymi grupami działania oraz z grupami odnowy wsi w ramach realizowanych projektów.

4.        Współpraca z  Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, w ramach    koordynowania realizacji zadań gminy przez zakład w zakresie bieżącego utrzymania dróg    gminnych i wewnętrznych, utrzymania czystości i porządku na przystankach.

5.        Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi, w tym:

a)      prowadzenie ewidencji dróg,

b)      prowadzenie książek obiektów budowlanych dla dróg gminnych,

c)      nadzorowanie terminowego wykonywanie przeglądów dróg,

d)      przygotowywanie planów finansowych bieżącego utrzymania dróg oraz ich realizacja,

e)      organizowanie  zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz dbanie o stan bezpieczeństwa na drogach,

f)       organizowanie usuwania padłych w wyniku kolizji drogowych bezdomnych zwierząt z terenu dróg gminnych i wewnętrznych,

g)      nadzorowanie organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych,

h)      ustalanie warunków korzystania z dróg gminnych i wewnętrznych w tym zajęcia pasa drogowego na cele niekomunikacyjne.

6.        Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji.

7.        Prowadzenie spraw związanych z współpracą i dofinansowywaniem działalności  instytucji tj.  Policja, podmioty służby zdrowia itp.

8.        Realizacja zadań związanych z promocją gminy.

9.        Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

10.    Opracowywanie projektów zarządzeń, uchwał Rady Gminy zgodnie z powierzonym zakresem czynności.

11.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego        i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-06-12 12:42:54
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-06-12 12:45:45
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:59:00
Ilość wyświetleń:4605
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij