Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Zobacz także

Zarządzenie nr 71 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy...
Zarzadzenie nr 65 w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Osiecznicy zasad ewidencji, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej...
Zarządzenie nr 146 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Uchwałą Rady Gminy Osiecznica Nr XLVI/204/09 z dnia 30 grudnia 2009 r....
Zarządzenie nr 142 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 141/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2009 r....
Zarządzenie nr 141 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarzadzenie nr 139 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. ...
Zarzadzenie nr 138 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarządzenie nr 137 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 136/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 grudnia 2009 r....
Zarzadzenie nr 136 Zarządzenie Nr 136/09 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 129 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Uchwałą nr XLV/199/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 listopada 2009 r...
Zarzadzenie nr 128 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem Nr 127/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 27 listopada 2009 r....
Zarządzenie nr 127 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarządzenie nr 122 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem Nr 121/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 listopada 2009 r....
Zarządzenie nr 121 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 120 w sprawie złożenia Radzie Gminy Osiecznica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały budżetowej na 2009 r....
Zarządzenie nr 119 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Uchwałą Nr XLIV/195/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 6 listopada 2009 r....
Zarządzenie nr 112 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 111/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30października 2009 r....
Zarządzenie nr 111 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 110 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 109/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 października 2009 r...
Zarządzenie nr 109 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 107 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 106/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 15 października 2009 r....
Zarządzenie nr 106 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 105 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych uchwałą nr XLIII/188/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 13 października 2009 r....
Zarządzenie nr 100 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 99/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 września 2009 r....
Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarzadzenie nr 97 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 92/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 września 2009 r....
Zarządzenie nr 93 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 92/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 września 2009 r....
Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 91 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Uchwałą nr XL/183/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 września 2009 r...
Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem Nr 88/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 sierpnia 2009 r....
Zarządzenie nr 88 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 80 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem Nr 79/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 sierpnia 2009 r....
Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarządzenie nr 77 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2009 r....
Zarządzenie nr 76 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2009 r...
Zarządzenie nr 75 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych zarządzeniem nr 74/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 sierpnia 2009 r...
Zarządzenie nr 74 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem Nr 72/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 lipca 2009 r....
Zarządzenie nr 72 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarządzenie nr 67 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem Nr 66/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 czerwca 2009 r....
Zarządzenie nr 66 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r. ..
Zarządzenie nr 64 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Uchwałą nr XXXIX/174/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 czerwca 2009 r...
Zarządzenie nr 60 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2009 r...
Zarządzenie nr 54 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem Nr 53/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 maja 2009 r....
Zarządzenie nr 53 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarzadzenie nr 52 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych uchwałą nr XXXVIII/173/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 maja 2009 r....
Zarzadzenie nr 50 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarzadzenie nr 48 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 47/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarzadzenie nr 47 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 41 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych uchwałą nr XXXVI/167/08 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 kwietnia 2009 r....
Zarządzenie nr 19 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy Osiecznica na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXXIII/156/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 6 lutego 2009 r....
Zarządzenie nr 38 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 37/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 kwietnia 2009 r...
Zarządzenie nr 37 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarzadzenie nr 35 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 34/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 kwietnia 2009 r....
Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarządzenie nr 31 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 27/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2009 r....
Zarządzenie nr 30 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Uchwałą nr XXXV/162/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 marca 2009 r....
Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 22/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 marca 2009 r....
Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Zarządzeniem nr 20/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 marca 2009 r.
Zarządzenie nr 27 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarządzenie nr 22 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r...
Zarzadzenie nr 21 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2008 r...
Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r. ...
Zarządzenie nr 18 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica na 2009 r. po zmianach budżetu dokonanych Uchwałą nr XXXIV/160/09 rady Gminy Osiecznica z dnia 26 lutego 2009 r.
Zarządzenie nr 13 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarzadzenie nr 11 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 10 w sprawie planu finansowego do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r....
Zarządzenie nr 9 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 8 w sprawie planu finansowego do Zarządzenia nr 7/09 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r....
Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 4 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2009 r. ...
Zarządzenie nr 3 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Osiecznica na 2009 r....
Zarządzenie nr 2 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu ...
Zarządzenie nr 1 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Osiecznica na 2009 r. , planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ...

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-01-08 13:55:22
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-01-16 13:02:49
Ostatnia zmiana:2010-04-21 11:31:05
Ilość wyświetleń:2336

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij