Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Informatyk

inż. Bogumił Mikołajewski
pokój nr 23
tel. (075) 7312111, 7312107, wew.27,
fax: (075) 7312148
e-mail:
bogumil.mikolajewski@osiecznica.pl
 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

 INFORMATYK

IMIĘ I NAZWISKO

inż. Bogumił Mikołajewski

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.      Planowanie  inwestycji związanych z informatyzacją Urzędu Gminy oraz bieżące wyposażanie w niezbędny sprzęt komputerowy.

2.      Stała inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania( komputery, drukarki, monitory, programy) określenie stanu faktycznego oraz potrzeb.

3.      Przygotowywanie wykazu zepsutego sprzętu elektronicznego do skasowania.

4.      Instalacja, nadzór i wdrażanie zakupionych programów komputerowych w tym programów antywirusowych.

5.      Koordynowanie użytkowania  sieci informatycznej urzędu, dostosowywanie systemów do zmieniających się wymagań, rozbudowa i rekonfiguracja oprogramowania, sieci i sprzętu.

6.      Przygotowywanie stanowisk pracy (sieci i sprzętu) oraz ich bieżąca konserwacja.

7.      Gromadzenie dokumentacji technicznej,  licencji, certyfikatów i gwarancji.

8.      Zakup materiałów eksploatacyjnych i dokonywanie ich wymiany.

9.      Nadzór i wykonywanie kopii danych  ich odzyskiwanie i archiwizacja.

10.  Wdrażanie podpisu elektronicznego.

11.  Nadzór nad serwerem i siecią telefoniczną Urzędu Gminy.

12.  Koordynowanie dostępu do sieci informatycznej urzędu ( nadawanie haseł, cofanie i ograniczanie dostępu).

13.  Redagowanie i koordynowanie strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej, wprowadzanie zmian oraz opracowywanie wyglądu graficznego.

14.  Wykonywanie zadań administratora systemu w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i zarządzeń Wójta Gminy.

15.    Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

 

16.  Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu.

17.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy i Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:13:25
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-05-25 15:14:05
Ostatnia zmiana:2016-09-28 08:04:11
Ilość wyświetleń:2428

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij