Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zobacz także

Zarządzenie nr 138 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 137/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 137 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 136 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr IV/10/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarządzenie nr 133 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 132/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 132 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarządzenie nr 129 w sprawie zmian w Zarządzeniach Wójta Gminy Osiecznica nr 121/10 z dnia 30 listopada 2010 r. i nr 126/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 128 w sprawie zmian w Zarządzeniach Wójta Gminy Osiecznica nr 120/10 z dnia 30 listopada 2010 r. i nr 125/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 126 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 125/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 125 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 120 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 120/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 121 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 120/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 119 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 118/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarządzenie nr 118 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 113 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr LVIII/263/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarządzenie nr 111 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 110/10 Wojta Gminy Osiecznica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarządzenie nr 110 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarządzenie nr 109 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr LVII/254/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 107 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 106/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 106 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 105 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 104/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 104 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 99 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr LVI/253/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica...
Zarządzenie nr 98 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 97/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 97 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 94 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr LV/246/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 93 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 92/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 89 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 90 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 89/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 88 w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Osiecznicy zasad ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Tomisław” współfinansowanego środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej...
Zarządzenie nr 87 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr LIV/239/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarzadzenie nr 83 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2010 r....
Zarządzenie nr 79 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 78/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 78 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 77 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 76/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 76 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 73/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 73 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 72 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 71/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 71 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 70 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 69/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 68 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 67/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarzadzenie nr 67 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 61 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 60/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 60 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 57 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr LIII/230/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarządzenie nr 56 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 55/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 55 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010..
Zarzadzenie nr 54 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 52 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 51/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarzadzenie nr 51 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarzadzenie nr 49 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 48/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 48 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 44 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 43/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 40 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 39/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 24maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 38 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą nr LII/224/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. oraz zmian w uchwale nr...
Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 36/2010 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarzadzenie nr 36 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010...
Zarzadzenie nr 33 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 32/2010 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 32 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 22 w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Osiecznicy zasad ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parowa, gm. Osiecznica” współfinansowanego środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej...
Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 29/2010 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. ...
Zarzadzenie nr 29 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 28 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr LI/222/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarzadzenie nr 26 w sprawie zmiany planu finansowgo Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 25/2010 Wojta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarzadzenie nr 27 w sprawie sprostowania błędnej klasyfikacji w Zarządzeniu Nr 3/10 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2010 r....
Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 24 w sprawie planów finansowych dochodów i wydatków związanych z realizują zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i plan pobieranych dochodów związanych z realizacją tych zadań ...
Zarzadzenie nr 21 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarzadzenie nr 20 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r...
Zarządzenie nr 17 w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zawierające kwoty dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa...
Zarządzenie nr 15 sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Nr L/215/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 13 w sprawie zmiany planu finansowgo Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 11/2010 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 12 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2009 r....
Zarzadzenie nr 11 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r..
Zarządzenie nr 9 w sprawie zmiany planu finansowgo Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r. oraz zmian w uchwale Nr XLVI/204/09 Rady Gminy...
Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany planu finansowgo Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 6/2010 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 6 w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 5 w sprawie zmiany planów finansowych po zmianach dokonanych Uchwałą Nr XLVIII/211/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2010 r....
Zarządzenie nr 4 w sprawie aktualizacji planów finansowych Urzędu Gminy w Osiecznicy po zmianie budżetu uchwałą Nr XLVII/210/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2010 r....
Zarządzenie nr 3 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2010 r....
Zarżądzenie nr 2 w sprawie planu finansowego na 2010 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa....

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2010-01-21 12:40:36
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2010-01-21 12:41:46
Ostatnia zmiana:2011-01-12 14:31:12
Ilość wyświetleń:2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij