Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IV/17/2015

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 27 stycznia 2015r.

 

w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Osiecznica na 2015 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.[1]) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. ze zm.[2]), Rada Gminy Osiecznicy

uchwala, co następuje:

 

            § 1. Przyjmuje się do realizacji Programy Zdrowotne Gminy Osiecznica na 2015 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

            § 2. Środki finansowe na realizację programów zostały określone w uchwale budżetowej.

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            § 5. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicach ogłoszeń Rady Gminy Osiecznica, Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

UZASADNIENIE

 

 

            Opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców należy do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. ze zm.).

            Opierając się na powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie „Programów Zdrowotnych Gminy Osiecznica na 2015 rok”.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Irena Ryś – inspektor


Załącznik Nr  1

     do Uchwały Nr IV/17/2015

          Rady Gminy w Osiecznicy

    z dnia 27.01.2015 r.

 

Programy Zdrowotne Gminy Osiecznica

na rok 2015

 

I.      Program Zdrowotny:  „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”

 

1.      Adresaci programu: mieszkańcy gminy Osiecznica – dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w roku 2001).

2.      Okres realizacji: do 31.12.2015 r.

3.      Zadania programu:

a)      przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej dotyczącej programu, wśród dziewcząt objętych programem i ich rodziców (opiekunów prawnych), w tym przeprowadzenia wykładów i prelekcji z udziałem lekarzy (ginekologa, pediatry)
i pielęgniarki szkolnej,

b)      uzyskanie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na wykonanie cyklu szczepień, poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji przystąpienia do programu,

c)      przedłożenie dokumentacji lekarskiej kwalifikującej do szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy,

d)     wykonanie pełnego cyklu szczepień, obejmującego trzykrotne podanie szczepionki
w określonym czasie,

e)      dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień
w dokumentacji medycznej,

f)       prowadzenie działań na rzecz edukacji i promocji zdrowia.

4.      Realizator programu: Wybór realizatora programu zostanie dokonany w drodze konkursu. Realizator będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji programu, w oparciu o wymogi zawarte w umowie.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U.2013.645; Dz.U.2013.1318; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.1072.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2007.166.1172; Dz.U.2008.141.888; Dz.U.2008.216.1367; Dz.U.2008.225.1486; Dz.U.2008.234.1570; Dz.U.2008.237.1654; Dz.U.2009.6.33; Dz.U.2009.22.120; Dz.U.2009.26.157; Dz.U.2008.227.1505; Dz.U.2009.38.299; Dz.U.2009.97.800; Dz.U.2009.98.817; Dz.U.2009.111.918; Dz.U.2009.92.753; Dz.U.2009.118.989; Dz.U.2009.118.989; Dz.U.2009.178.1374; Dz.U.2009.157.1241; Dz.U.2009.161.1278; Dz.U.2010.50.301; Dz.U.2010.125.842; Dz.U.2010.107.679; Dz.U.2010.165.1116; Dz.U.2010.127.857; Dz.U.2010.225.1465; Dz.U.2010.238.1578; Dz.U.2010.257.1723; Dz.U.2010.182.1228; Dz.U.2010.257.1723; Dz.U.2010.257.1725; Dz.U.2011.81.440; Dz.U.2011.122.696; Dz.U.2011.106.622; Dz.U.2011.112.654; Dz.U.2011.73.390; Dz.U.2011.138.808; Dz.U.2011.171.1016; Dz.U.2011.45.235;Dz.U.2011.112.654; Dz.U.2011.113.657; Dz.U.2011.122.696;  Dz.U.2011.149.887;  Dz.U.2012.123; Dz.U.2010.205.1363; Dz.U.2011.205.1203; Dz.U.2012.476; Dz.U.2011.122.696;  Dz.U.2011.232.1378; Dz.U.2012.1016; Dz.U.2012.1342; Dz.U.2012.1548; Dz.U.2013.154;  Dz.U.2013.983; Dz.U.2013.879; Dz.U.2013.1290; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2013.1290; Dz.U.2013.1623; Dz.U.2014.24; Dz.U.2014.295; Dz.U.2013.1623; Dz.U.2013.1650; Dz.U.2014.567; Dz.U.2014.496; Dz.U.2014.619; Dz.U.2014.773; Dz.U.2014.1138; Dz.U.2014.1004; Dz.U.2014.1136; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1175; Dz.U.2014.1188; Dz.U.2014.1491; Dz.U.2014.1138; Dz.U.2014.1831.

 .

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2015-02-03 15:01:24
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2015-02-03 15:03:08
Ostatnia zmiana:2015-02-03 15:03:10
Ilość wyświetleń:1767
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij