Zamknij okno Drukuj dokument

         

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

  - etap opracowywania

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, którego głównym celem jest ograniczenie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego na poziomie lokalnym.

Wydawać by się mogło, że jest to kolejny projekt strategiczny związany z kwestiami ochrony środowiska.  Jednakże w tym przypadku drogą do osiągnięcia głównego celu jest ograniczenie jednostkowego zużycia energii u poszczególnych odbiorców i jej wytwarzanie w bardziej ekologiczny sposób. Istotne dla mieszkańców i innych użytkowników energii jest to, iż działania na rzecz ochrony środowiska wiążą się w tym przypadku z oszczędnością wydatków bieżących.

"Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Osiecznica" ma zdiagnozować aktualną sytuację w zakresie tzw. niskiej emisji i ustalić działania perspektywiczne niezbędne dla jej sukcesywnego obniżania. Do działań takich zalicza się m.in.:

.         modernizację systemów grzewczych (wymiana kotłów, przebudowa sieci c.o.),

.         zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, fotoogniwa),

.         termomodernizację obiektów budowlanych (ocieplenie ścian, dachów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),

.         wprowadzanie urządzeń elektrycznych o wyższej klasie energetycznej w przemyśle, produkcji (pompy, silniki, urządzenia techniczne) oraz w instytucjach publicznych (np., komputery, drukarki, kuchenki elektryczne, chłodziarki itd.),

.         poprawę sytuacji w zakresie emisji komunikacyjnych.

W nowej perspektywie finansowej, do roku 2020, na wsparcie powyższych działań zaplanowano szereg form dofinansowania zewnętrznego (na poziomie rządowym i wojewódzkim), w tym liczne dotacje i preferencyjne pożyczki. 

W większości przypadków po środki te - bezpośrednio lub przy współudziale Gminy - sięgać można jedynie na sfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Planach gospodarki niskoemisyjnej.

Z dostępnych informacji wynika, iż dzięki stosownym zapisom w Planie gospodarki niskoemisyjnej ze środków zewnętrznych będą mogły skorzystać:

.         Samorządy i inne instytucje publiczne (urzędy, szkoły, przedszkola, domy kultury itd.) na działania dotyczące obniżenia tzw. emisji kominowej m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2012), gdzie przewiduje się maksymalne dotacje na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina może w swoich projektach ujmować także działania dotyczące budynków mieszkalnych.

.         Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które zainteresowane są OZE (pompy ciepła, kolektory solarne, kotły na biomasę) lub wytwarzaniem zielonej energii elektrycznej na własne potrzeby z możliwością zbycia nadwyżki do sieci elektroenergetycznej (fotoogniwa) - z RPO WD2012 lub Programu Prosument (wdrażać go ma Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska oraz wyznaczone banki). Planowane dofinansowania sięga 100 % kosztów, w tym do 40% w formie dotacji.

.         Przedsiębiorstwa i prowadzący działalność gospodarczą, na działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej (m.in. z WFOŚiGW i z RPO WD2012).

Wobec powyższego zachęcamy Państwa do udziału w tworzeniu niniejszego dokumentu poprzez przekazywanie informacji o planowanych działaniach z przedmiotowego obszaru tematycznego oraz pomoc w gromadzeniu danych wyjściowych poprzez wypełnienie stosownych ankiet (mieszkańcy).

 

Aktywność szerszej grupy zainteresowanych osób pozwoli Gminie na usystematyzowanie skali problemów i oczekiwań mieszkańców gminy, a w przypadku przedsiębiorców na wpisanie określonych inicjatyw wprost do dokumentu.

 

INFORMACJA  I ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Pismo przewodnie dla mieszkańców

ANKIETA  PGN 2015 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIECZNICA

INFORMACJA I ANKIETA  DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH) Z TERENU GMINY OSIECZNICA

Pismo przewodnie obiekty niepubliczne do firm, usług, zakładów

ANKIETA PGN 2015 OBIEKTY NIEPUBLICZNE FIRMY, USŁUGI itd

INFORMACJA I ANKIETA  DLA SZKÓŁ I INNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Z TERENU GMINY OSIECZNICA

Pismo przewodnie do szkół i innych jednostek publicznych.  

ANKIETA  PGN 2015 OBIEKTY PUBLICZNE

ANKIETA PGN 2015 OBIEKTY NIEPUBLICZNE NP PRZEDSZKOLA

  

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Pismo przewodnie PGN MIESZKAŃCY... (546kB)    
ANKIETA PGN 2015 Mieszkańcy Gminy (20.1kB)    
Pismo przewodnie - obiekty niepubliczne,do firm, usług, zakładów... (511.5kB)    
ANKIETA pgn 2015 OBIEKTY NIEPUBLICZNE FIRMY, USŁUGI itd (18.1kB)    
Pismo przewodnie do szkół i innych jednostek publicznych... (512.5kB)    
ANKIETA pgn 2015 OBIEKTY PUBLICZNE (17.6kB)    
ANKIETA pgn 2015 OBIEKTY NIEPUBLICZNE NP PRZEDSZKOLA (17kB)    

Metadane

Źródło informacji:Anna Warężak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Warężak
Data wprowadzenia:2015-07-28 10:12:01
Opublikował:Anna Warężak
Data publikacji:2015-07-28 11:14:05
Ostatnia zmiana:2015-07-28 15:06:54
Ilość wyświetleń:1207