Zamknij okno Drukuj dokument

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica"

Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko jest zobowiązaniem wynikającym z art.46 i 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227; tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 r. -Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) i dotyczy procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów i programów.

Załączniki

Prognoza PGN Osiecznica (16.7MB)    
Pismo RDOŚ (668.3kB)    
Postanowienie DWIS (641.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Anna Warężak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Warężak
Data wprowadzenia:2015-07-28 11:26:03
Opublikował:Anna Warężak
Data publikacji:2015-07-28 11:30:35
Ostatnia zmiana:2015-11-06 11:39:34
Ilość wyświetleń:667