Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiecznica położonej w obrębie Parowa...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 93/2017

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 27.09.2017 roku

 

 

 

WYKAZ

o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiecznica położonej w obrębie Parowa

1.Działka nr 453/7 o pow. 0,1516 ha położona w obrębie Parowa nr 0007. 

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
nr JG1B/00014763/7.

Cena wywoławcza wynosi – 20.496,00 zł/netto

 

2.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 453/7 przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
Działka przeznaczona do zagospodarowania na cele mieszkaniowe.

3.Nieruchomość  wykazana w niniejszym wykazie jest niezabudowana położona przy drodze
o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną
 i kanalizacyjną. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy  mieszkaniowej.
W niedalekiej odległości tereny leśne. Przez działkę przebiegają sieci wodna i kanalizacyjna oraz  sieć elektryczna niskiego napięcia. 

4.Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

5.Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

6.Wykazana  nieruchomość będzie przedmiotem  sprzedaży w trybie przetargu, warunki i termin przetargu zostaną podane w  ogłoszeniu o przetargu.

7. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Parowa, oraz na stronie internetowej
i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

 

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2017-09-27 12:10:56
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2017-09-27 12:11:26
Ostatnia zmiana:2017-12-21 12:08:02
Ilość wyświetleń:344