Zamknij okno Drukuj dokument

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY...

Gmina Osiecznica

ul. Lubańska 43

59-724 Osiecznica

Osiecznica, dnia 22 grudnia 2017 r.

GOPS 3411.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

I.   W wyniku zamówienia publicznego na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro z dnia 13 grudnia 2017 r. w zakresie

„Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy na terenie gminy Osiecznica od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. ” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę – Zakład usług Opiekuńczych „RUT” Bogumił Szymański Glinno 4, 58-320 Walim  za cenę wartości zamówienia brutto 203.400,00 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość zamówienia brutto

 

 liczba   punktów w kryterium 

  1.  

Zakład Usług Opiekuńczych „RUT”

Bogumił Szymański

Glinno 4, 58-320 Walim

 

203.400,00

 

100,00

 

II. Uzasadnienie wyboru:  kryterium wyboru oferty była cena wartości zamówienia – 90 % i doświadczenie w prowadzeniu usług opiekuńczych – 10 %,  a wykonawca  Zakład Usług Opiekuńczych „RUT” Bogumił Szymański Glinno 4, 58-320 Walim  przedstawił ofertę najkorzystniejszą, otrzymując maksymalną ilość punktów – 100.

 

Z up. WÓJTA

Kierownik GOPS

w Osiecznicy

Mirosława Fercho

 

                                                                                                   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2017-12-22 09:17:58
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2017-12-22 09:19:12
Ostatnia zmiana:2017-12-22 09:19:45
Ilość wyświetleń:78