Zamknij okno Drukuj dokument

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2018 roku.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2018 roku.

__________________________________________________________________________________

 

Osiecznica, dnia 28 lutego 2018 r.

 

 

OS.6140.1.2018.4

 

 

Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2018 roku.

 

Na podstawie uchwały Nr LVII/257/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w terminie od 13 stycznia do 3 lutego 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu wyrażenia pisemnej opinii w przedmiocie projektu.

Konsultacje przeprowadzono w formie zamieszczenia projektu uchwały Rady Gminy Osiecznica
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica w 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Osiecznicy.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi od organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

                                                                                                                                               

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni:

1.       Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica – www.osiecznica.bip.net.pl .

2.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Osiecznica, ul. Lubańska 43

 

WÓJT GMINY

        /-/

                                                                                                                                                 mgr Waldemar Nalazek

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Damian
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian
Data wprowadzenia:2018-03-02 07:40:21
Opublikował:Damian
Data publikacji:2018-03-02 07:41:06
Ostatnia zmiana:2018-03-02 07:42:36
Ilość wyświetleń:41